AMOROUS ISLAND
1996

Filmgravur, Orig. Dias
60 x 60 cm
121 Kleinbild-Dias
< back